Inleners

Wij zijn voor onze opdrachtgevers continu bezig met het matchen van vraag en aanbod dit blijkt uit de vragen die wij krijgen vanuit verschillende zorgbranches:

  • Ziekenhuizen
  • Verpleeg-en zorginstellingen
  • Thuiszorgorganisaties
  • Palliatieve zorg(24 uurs zorg)
  • Gespecialiseerde zorg waaronder, GGZ instellingen, gehandicaptenzorg en zorg en welzijn