Verpleging (aan bed)


Hulp bij lichamelijke verzorging houdt onder andere in:

  • Hulp bij de dagelijkse lichamelijke verzorging
  • Hulp bij naar bed gaan
  • Hulp bij eten, drinken en toiletgang
  • Medicijnen klaarzetten en toedienen